De praktijk van José Welten

Voor groei- en veranderprocessen, professionele communicatie en sociale veiligheid


Hoe José kwaliteit waarborgt:

José gaat ervan uit dat groeien nooit ophoudt. Wat zij erg belangrijk vindt is dat 'mensen die met mensen werken' zich zowel op persoonlijk als professioneel gebied blijven ontwikkelen. José houdt van haar werk en voelt zich hierdoor voortdurend uitgenodigd tot innerlijke groei en zelfreflectie. Vanaf haar 21e werkt ze als zelfstandig ondernemer. Ze heeft hierdoor de ruimte om zich in alle vrijheid, op háár manier, te blijven ontwikkelen. Door middel van het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen, workshops (in het kader van ethiek) reflecteert zij op wat ze als mens en op professioneel gebied doet. Invloeden en inzichten die José opdoet tijdens haar eigen ontwikkelproces worden 'verwerkt' in de door haar aangeboden activiteiten.


Ethische code en klachtenprocedure:

José Welten heeft schriftelijk verklaard zich te houden aan en te werken volgens de uitgangspunten en richtlijnen behorend bij de Etische Code van Phoenix Opleidingen TA/NLP te Utrecht. Hiermee heeft zij zich tevens verbonden aan de bijbehorende klachtenprocedure.