De praktijk van José Welten

Voor groei- en veranderprocessen, professionele communicatie en sociale veiligheid


Opdrachtgevers:

José werkt met cliënten die zich persoonlijk of via werkgevers, medici, paramedici of studieadviseurs bij haar aanmelden.

Opdrachtgevers en verwijzers voor (individuele) begeleidingstrajecten, 'projecten' en trainingen en werk als externe vertrouwenspersoon
in de profit en non-profit sector waren/zijn:


 • Delta Lloyd
 • Gemeente Amsterdam, Bureau Interim en Advies
 • ABN/AMRO
 • Be Frank
 • Afvalservice West, Amsterdam West
 • BNN-VARA
 • De Bascule
 • Oy Communications
 • Desk4U ICT Dienstverlening
 • Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
 • Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam
 • GVB Amsterdam
 • Guidion
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • AMSTELWIJS, stichting voor openbaar primair onderwijs Amstelveen
 • Stichting ORION, schoolbestuur voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam
 • De VPRO
 • Heineken
 • Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos
 • Doras, sector Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam-Noord
 • RPCP-Kennemerland
 • Stichting DOCK
 • Studieadviseurs van de faculteit der Geneeskunde van het VUmc
 • IVF-artsen van het IVF-centrum van het Vumc
 • Afasiecentrum Amsterdam
 • Ter Hofstede Coaching & Advies
 • Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam, afdeling onderwijs
 • Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs
 • Hogeschool IPABO
 • AMOS; Amsterdamse Oecomenische Scholengemeenschap
 • OZK Zaandam
 • APS Project Preventie Seksuele Intimidatie
 • Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON)
 • Vele openbare scholen en scholen voor bijzonder onderwijs in de regio Noord Holland
 • Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Holland
 • Het Advies en Begeleidings Centrum Amsterdam
 • GGD Hollands Noorden
 • De Eigen Kracht Centrale
 • WNK Bedrijven Alkmaar; Werkhervatting Noord-Kennemerland
 • Stichting To-Mpower