Coaching & begeleiding

Om te groeien en plezier te hebben in het leven en ter preventie van ziekte en vermindering van ziekteverzuim op het werk.


José Welten biedt verschillende vormen van coaching & (groeps)begeleiding aan:


Persoonlijke coaching

Om energierijk, zelfbewust, zelfverzekerd, taakgericht, besluitvaardig, vanuit verbinding met je eigen levensverhaal én 'in contact' met anderen in het leven, werk en de maatschappij te staan.Therapeutische begeleiding

Om vanuit contact met jezelf en in verbinding met anderen om te leren gaan met emotionele gebeurtenissen en van daaruit levenslustig en als autonoom mens betekenis te geven aan je leven.
Verlies- en rouwbegeleiding (zie ook Specifieke doelgroepen/Verlies- en rouwbegeleiding)

Om ervoor te zorgen dat je naast herstelgerichte activiteiten de tijd neemt voor je 'ROUWARBEID' en de bijbehorende 4 ROUWTAKEN. Zo leer je om het verlies, gemis of dat wat onvervuld is te verweven in je leven en opnieuw betekenis te geven aan dat wat waardevol voor je is.
Begeleiding van partnerrelaties

Om te leren omgaan met persoonlijke levensthema's waar je in je partnerrelatie tegenaan loopt. Het vrouwelijke en mannelijke in jezelf en je partner te ontmoeten en sámen én apart te kunnen groeien in liefde.POP-begeleiding

Als je het maken van een persoonlijk ontwikkelplan belangrijk, maar toch ook wel lastig vindt, er niet helemaal tevreden over bent, er te weinig tijd of aandacht voor hebt, er niet verder mee komt of er op de een of andere manier in vast loopt.Supervisie

Om 'als mens dat met mensen werkt' kritisch te reflecteren op interacties in je eigen werk.Psychosociale begeleiding bij ongewenste kinderloosheid en (zwangerschap) verlies

Als je als vrouw, man en/of partners stil verdriet of vragen en/of problemen hebt en steun of hulp zoekt, vanwege:

 •  
 • Keuzes, grenzen en (relatie)problemen rondom vervulling van de kinderwens
 • Miskramen en andere vormen van zwangerschapsverlies
 • Angsten en negatieve (verlies)ervaringen rondom zwangerschap en bevallen
 • Verwerking van een (tot dan toe) onvervulde verlangen naar een kind
 • Zingevingsproblematiek ten gevolge van ongewenste kinderloosheidPsychosociale begeleiding bij bewuste kinderloosheid

Als je als vrouw, man en/of 'stel' vragen hebt en steun of hulp zoekt, vanwege:

 •  
 • Je / jullie bewuste 'keuze' om (in de huidige / een vorige partnerrelatie) geen invulling te geven aan de mogelijkheid tot ouderschap
 • De familie / omgeving die (ongewenste) vragen stelt en/of opmerkingen over de gemaakte keuze maakt
 • Verwerking van hetgeen vooraf gegaan is aan de bewuste kinderloosheid
 • Je / jullie zoektocht om met bewuste kinderloosheid jouw / jullie leven ten volle te léven
 • gevingsproblematiek ten gevolge van de bewuste kinderloosheid (met / van de huidige of een vorige partner)Begeleiding in groepsverband:


Netwerkcoaching / begeleide intervisie

Om deskundigen en adviseurs in organisaties op te leiden, te begeleiden en aan intervisie te laten doen.Begeleiding aan (partners van) mensen met afasie

In opdracht van het afasiecentrum Amsterdam wordt individuele begeleiding gegeven en worden groepsgesprekken georganiseerd voor (partners en/of andere familieleden van) mensen met afasie.

(Partners van) mensen die een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor (gevolgen hebben van) problemen hebben met spreken, begrijpen, lezen en schrijven van taal, kunnen onder begeleiding van José Welten communiceren over en rouwen om de verschillende levensgebieden waarop beperkingen worden ervaren.


'Mijn taal is als de stok
waarmee de blinde
zich een weg baant
in een vreemde stad'
(Stef Bos)Workshop 'de hand van een opvoeder'

'Opvoeden':


'Het woord alleen al.
Laat mij groeien.
Geef mij water en brood
en af en toe een knipoog'

foto van kind met een konijn in zijn armen

'De hand van een opvoeder':


'De hand van een opvoeder
is een hand van liefde.
De vijf vingers kunnen
niet zonder elkaar bestaan.
Ze hebben elk in de opvoeding
een eigen onmisbare functie'


De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders/opvoeders van jonge kinderen die willen nadenken, uitwisselen en leren over opvoeden.

Alle (toekomstige) ouders/opvoeders die inzicht, vaardigheden en mogelijkheden in de opvoeding van kinderen willen ontwikkelen zijn van harte welkom.


'De hand van de opvoeder' (PDF)


Workshop 'zorg voor communicatie.over de kunst van contact maken'

José interesseert zich al lang voor de manier waarop mensen tijdens gesprekken contact maken. Haar hart ligt bij de kunst en kunde waarmee mensen zich weten te verbinden met anderen.


'Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen,
te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt voel ik dat
er contact is gelegd'
(Virginia Satir)


De workshop is gericht op mensen die zich persoonlijk en/of professioneel willen verdiepen in hun communicatie met anderen.

Mensen die willen onderzoeken (wat er meer mogelijk is dan) wat ze nu doen en hoe ze het nu doen.

De workshop geeft de gelegenheid vaardigheden te leren om vanuit contact met jezelf waardevol en effectief contact te hebben met de mensen om je heen.


'Zorg voor communicatie' (PDF)