Persoonlijke coaching

Om energierijk, zelfbewust, zelfverzekerd, effectief, besluitvaardig, vanuit verbinding met je eigen levensverhaal én 'in contact' met anderen in het leven, werk en de maatschappij te staan.Voor wie?

Persoonlijke coaching is zinvol voor mensen die:


 • Niet tevreden zijn met hun baan, studie, functie en/of privé-situatie en niet precies weten wát of hóe zij iets zouden willen of kunnen veranderen
 • Het gevoel hebben dat dingen hen overkomen zonder dat ze daarop invloed kunnen uitoefenen
 • Slecht voor zichzelf opkomen en/of vaak 'ja' zeggen , terwijl ze 'nee' bedoelen
 • Moeite hebben met het direct tonen van emoties
 • Hun talenten en creativiteit onvoldoende benutten of willen onderzoeken wat hun competenties zijn
 • Te weinig inzicht hebben in hun valkuilen en schaduwkanten
 • Vaak twijfels hebben en daardoor niet bereiken wat ze willen bereiken
 • Zich minderwaardig voelen
 • Te vaak conflicten hebben met zichzelf en/of met anderen
 • Hun sociale- en communicatieve vaardigheden willen of moeten veranderen
 • Een belangrijke persoon verloren zijn, een ideaal of doel niet bereikt hebben of een crisis of trauma hebben doorgemaakt
 • Zich moe, uitgeput, onrustig of gespannen voelen of regelmatig negatieve gevoelens, lichamelijke klachten en/of sociale belemmeringen ervaren


Mogelijke resultaten / doelen die bereikt kunnen worden:


Men:


 • Haalt weer energie uit de dingen die men doet
 • Heeft weer genoeg zelfvertrouwen om werk en/of leven in eigen hand te nemen
 • Durft emoties te tonen, is assertief geworden en kan grenzen aangeven
 • Weet wat voor competenties men heeft en men kan effectief omgaan met kwaliteiten, valkuilen vermijden en schaduwkanten hanteren
 • Is besluitvaardig geworden en kan achter keuzes staan
 • Is zich bewust geworden van de eigen rol in conflicten met anderen en kan conflicten hanteren
 • Men heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden ontwikkeld
 • Heeft een verlies, crisis of trauma verwerkt of afscheid genomen van een ideaal en kan daardoor weer verder in het leven
 • Heeft inzicht in de oorzaak van psychosomatische klachten en psychosociale problemen en heeft grip gekregen op eigen gezondheid en/of sociaal functioneren