Therapeutische begeleiding

Om vanuit contact met jezelf en in verbinding met anderen om te leren gaan met emotionele gebeurtenissen en van daaruit levenslustig en als autonoom mens betekenis te geven aan je leven.Voor wie?

Onderwerpen waaraan je tijdens een therapeutisch begeleidingstraject kan werken:


Jij:

 • Voelt je moe, uitgeput, onrustig of gespannen of je dagelijks leven wordt gedomineerd door negatieve gevoelens, lichamelijke klachten en/of sociale belemmeringen
 • Bent niet tevreden met je baan, studie en/of privé-situatie en weet niet precies wát of hóe je iets zou willen veranderen
 • Bent een belangrijke persoon verloren, hebt een ideaal niet bereikt of je hebt een (relatie)crisis of trauma doorgemaakt waardoor je je toekomstperspectief bent kwijtgeraakt
 • Schrikt regelmatig van je gevoelens, gedachten, uitspraken en/of gedrag
 • Hebt een gebrek aan plezier en levenslust
 • Hebt het gevoel dat dingen je overkomen zonder dat je daarop invloed kunt uitoefenen
 • Komt slecht voor jezelf op en/of zegt vaak 'ja' terwijl je 'nee' bedoelt
 • Vindt of hebt te horen gekregen dat je je talenten niet goed benut of te weinig inzicht hebt in je valkuilen en schaduwkanten
 • Hebt vaak twijfels en bereikt daardoor niet wat je wil bereiken
 • Voelt je minderwaardig (niet slim, creatief, spontaan of sociaalvaardig genoeg)
 • Hebt te vaak conflicten met jezelf en/of met anderen


Mogelijke resultaten / doelen die je kunt bereiken:


Jij:

 • Hebt inzicht in de oorzaak van je klachten, negatieve gevoelens en/of sociale problemen
 • Haalt weer energie uit de dingen die je doet
 • Hebt een verlies, crisis of trauma verwerkt en/of afscheid genomen van een ideaal en kunt daardoor weer verder in het leven
 • Bent weer de baas over je emoties, denkbeelden, uitspraken en gedrag
 • Bewandelt je levenspad zó dat je weer van je leven kunt genieten
 • Neemt je leven weer in eigen hand en hebt het gevoel dat je weer controle hebt over de dingen die (met je) gebeuren
 • Durft op te komen voor jezelf en je kunt je grenzen aangeven
 • Kunt effectief omgaan met je kwaliteiten en je kunt valkuilen vermijden
 • Bent besluitvaardig geworden en kunt achter je keuzes staan
 • Hebt zelfvertrouwen gekregen en durft daardoor initiatiefrijk te zijn
 • Bent zich bewust geworden van je rol in conflicten met anderen en je kunt conflicten met jezelf en/of anderen hanteren