Begeleiding van specifieke doelgroepen

Om je individueel en / of in groepsverband in bepaalde levensthema's te verdiepen.


José Welten biedt begeleiding van specifieke doelgroepen:


 • Psychosociale begeleiding bij ongewenste kinderloosheid en (zwangerschaps) verlies
 • Psychosociale begeleiding bij bewuste kinderloosheid
 • Begeleiding gespreksgroep voor (partners van) mensen met afasie
 • Een workshop 'de hand van een opvoeder'
 • Een workshop 'zorg voor communicatie'


Psychosociale begeleiding bij ongewenste kinderloosheid en (zwangerschaps) verlies

Wat José altijd geboeid heeft is het werken met mensen rondom gevoelens en kwetsbare onderwerpen die te maken hebben met 'kinderen krijgen', 'kinderen opvoeden', 'geen kinderen kunnen krijgen' en 'kinderen verliezen'.


José geeft therapie en begeleiding aan vrouwen, mannen, paren en groepen die stil verdriet of vragen en problemen hebben vanwege:


 • Keuzes, grenzen en (relatie)problemen rondom vervulling van de kinderwens
 • Miskramen en andere vormen van zwangerschapsverlies
 • Angsten en negatieve (verlies)ervaringen rondom zwangerschap en bevallen
 • Verwerking van een (tot nu toe) onvervuld verlangen naar een kind
 • Zingevingsproblematiek ten gevolge van de ongewenste kinderloosheid


Zie hier de folder 'Op weg naar vervulling van je kinderwens?':


'Op weg naar vervulling van je kinderwens?' (PDF)


José is lid van Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidproblematiek. Om goed op de hoogte te zijn van de praktijk en laatste ontwikkelingen heeft zij stage gelopen in de IVF-kliniek van het VuMC bezoekt zij 4x per jaar de voorlichtingsbijeenkomsten rondom IUI en IVF van dit centrum.


Psychosociale begeleiding bij bewuste kinderloosheid


José kan vrouwen, mannen en/of stellen begeleiden die vragen hebben of steun zoeken vanwege:

 • Hun bewuste 'keuze' om (in de huidige / een vorige partnerrelatie) geen invulling te geven aan de mogelijkheid tot ouderschap
 • De familie / omgeving die (ongewenste) vragen stelt en/of opmerkingen over de gemaakte keuze maakt
 • Verwerking van hetgeen vooraf gegaan is aan de bewuste kinderloosheid
 • Hun zoektocht om met bewuste kinderloosheid hún leven ten volle te léven
 • Zingevingsproblematiek ten gevolge van de bewuste kinderloosheid (met / van de huidige of een vorige partner)Begeleiding in groepsverband

Om je in groepsverband in bepaalde levensthema's te verdiepen en een bron van herkenning te vinden bij medecursisten of 'lotgenoten'. Om praktisch te leren van de ervaringen en levenswijsheid van anderen en om te leren gaan met emotionele gebeurtenissen.


Vormen van begeleiding in groepsverband


Begeleiding gespreksgroep voor mensen met afasie

Het afasiecentrum Amsterdam heeft de praktijk van José benaderd om zowel individuele begeleiding als groepsgesprekken te organiseren voor (partners van) mensen met afasie.

(Partners van) mensen die een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor (gevolgen hebben van) problemen hebben met spreken, begrijpen, lezen en schrijven van taal, kunnen onder begeleiding van José Welten communiceren over en rouwen om de verschillende levensgebieden waarop beperkingen worden ervaren.


'Mijn taal is als de stok
waarmee de blinde
zich een weg baant
in een vreemde stad.'
(Stef Bos)


De gesprekken zijn gericht op verschillende levensgebieden:

- Ik met afasie
- Mijn relaties
- Mijn functioneren thuis
- Mijn functioneren buitenshuis

De groepen bestaan uit 4-8 deelnemers.

Voor informatie over deze gespreksgroepen en/of over individuele begeleiding van (partners van) mensen met afasie kan contact opgenomen worden met de praktijk van José Welten.

Aanmeldingen voor de groepen verlopen via het afasiecentrum; tel; 020-6242385 of afasiecentrum.amsterdam@hetnet.nl


Workshop 'de hand van een opvoeder'

'Opvoeden':


'Het woord alleen al.
Laat mij groeien.
Geef mij water en brood
en af en toe een knipoog.'

foto van kind met een konijn in zijn armen

'De hand van een opvoeder':


'De hand van een opvoeder
is een hand van liefde.
De vijf vingers kunnen
niet zonder elkaar bestaan.
Ze hebben elk in de opvoeding
een eigen onmisbare functie.'


De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders/opvoeders van jonge kinderen die willen nadenken, uitwisselen en leren over opvoeden.

Alle (toekomstige) ouders/opvoeders die inzicht, vaardigheden en mogelijkheden in de opvoeding van kinderen willen ontwikkelen zijn van harte welkom.


'

De hand van een opvoeder' (PDF)
Workshop 'zorg voor communicatie…over de kunst van contact maken'

José interesseert zich al lang voor de manier waarop mensen tijdens gesprekken contact maken. Haar hart ligt bij de kunst en kunde waarmee mensen zich weten te verbinden met anderen.


'Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen,
te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt voel ik dat
er contact is gelegd.'
(Virginia Satir)


De workshop is gericht op mensen die zich persoonlijk en/of professioneel willen verdiepen in hun communicatie met anderen.

Mensen die willen onderzoeken (wat er meer mogelijk is dan) wat ze nu doen en hoe ze het nu doen.

De workshop geeft de gelegenheid vaardigheden te leren om vanuit contact met jezelf waardevol en effectief contact te hebben met de mensen om je heen.


'Zorg voor communicatie' (PDF)