Teamcoaching / teambuilding

Om een open en veilige (communicatie) sfeer te bevorderen waarin mensen met betrokkenheid hun werk kunnen doen, plezierig met anderen kunnen samenwerken en samen goede prestaties kunnen leveren.Bij teamcoaching / teambuilding is de vraag van de organisatie, de leidinggevende of van de teamleden het uitgangspunt.


Het doel van teamcoaching / teambuilding

De bedoeling van teamcoaching / teambuilding is: een goede start te maken met een nieuw team en binnen bestaande teams de onderlinge samenwerking en teameffectiviteit te versterken, eventuele conflicten op te lossen en de eigenheid en grenzen van een ieder te respecteren.


Uitganspunten van José:

Voorwaarden voor het maken van een goede start met een nieuw team en het goed functioneren van een bestaand team zijn:


 • Openheid
 • Betrokkenheid
 • Sociale veiligheid
 • Zorgvuldigheid
 • Integriteit
 • Respect voor ieders eigenheid en grenzen.


Deze voorwaarden zal José Welten tijdens teamcoaching / teambuilding altijd onderstrepen.


José Welten kan met teams ondermeer werken aan:

 • Het bevorderen van een open en veilige sfeer
 • Het elkaar beter of anders leren kennen
 • Het oefenen met en verbeteren van communicatieve vaardigheden
 • Het onderzoeken van de teamcultuur en de gewenste en ongewenste patronen in die cultuur
 • Hoe teams om kunnen gaan met veranderingen en nieuw beleid
 • Het ontdekken van kwaliteiten en valkuilen van een team als geheel en/of van individuele teamleden


Wat te doen bij conflicten en crisissen:

Als er conflicten zijn tussen teamleden of tussen teamleider- en leden of wanneer een heel team in crisis is, is het volgens José altijd
essentieel om stil te staan bij alle onderlinge verhoudingen binnen het team.
Daarnaast vindt José, wat er ook speelt binnen een team, aandacht voor de communicatie en taakverdeling altijd van belang.
Denk maar eens aan situaties waar teamleden uit de boot dreigen te vallen of taken niet naar behoren worden uitgevoerd en/of verdeeld.
Vaak speelt oud zeer een overheersende rol in de sfeer binnen een team. Dit is vooral voelbaar in de wandelgangen.
José is ervan overtuigd dat men pas weer prettig, gezond en effectief met elkaar kan functioneren wanneer het oude zeer is uitgepraat.