Rouwbegeleiding bij verlies, gemis en onvervuld verlangen

Om ervoor te zorgen dat je naast herstelgerichte activiteiten bewust de tijd neemt voor je 'ROUWARBEID' en de bijbehorende 4 'ROUWTAKEN' die ertoe kunnen leiden dat je het verlies, gemis of dát wat onvervuld is, kunt verweven in je leven en opnieuw betekenis kunt geven aan dat wat waardevol voor je is.


Rouwen moet je zelf doen.

Dat wil niet zeggen dat je het ook alleen moet doen.

Je wordt ondersteund bij;

 • De werkelijkheid van het verlies tot je door laten dringen
 • Herkennen en erkennen van je ware gevoelens en behoeften. Toelaten, uiten en omgaan met onderdrukte pijn t.g.v. het verlies, gemis en/of een onvervulde verlangen en/of nare herinneringen
 • Het omarmen van de nieuwe werkelijkheid en het je aanpassen aan en verder leven met de nieuwe situatie
 • Het levendig bewaren van fijne herinneringen en het vanuit verbinding met wie jij ten diepste bent opnieuw leren genieten en betekenis geven aan wat voor jou van waarde is
Zie hier de folder 'Heb je te maken met verlies en rouw?':'Heb je te maken met verlies en rouw?' (PDF)Soorten verlies en rouw waarbij ondersteuning geboden wordt in het dóórleven en doorléven

Overlijden van geliefden | Echtscheiding | Ziekte en/of naderend overlijden | Zwangerschapsverlies (miskraam, geboorte in stilte, de dood van een pasgeboren baby'tje) | Rouw om een onvervulde kinderwens | Géén partner hebben | Bewuste kinderloosheid | 'Levend verlies' door verminderd fysiek, cognitief, psychisch, verbaal, auditief of visueel functioneren t.g.v. ziekte, kwaal of ongeluk (van een dierbare) | 'Levend verlies' t.g.v. een aangeboren handicap (van iemand uit je omgeving) | Verlies van veiligheid en vertrouwen t.g.v. grensoverschrijdend gedrag van derden | Verlies rondom verhuizing / (e)migratie | Uit huis gaan van kinderen | Verlies van (vrijwilligers)werk of gebrek aan uitzicht op werk na een onvoltooide studie | Verlies van vrijheid en sociale participatiemogelijkheden | (Dreigend) verlies van een ideaal of (onbezorgd) toekomst perspectief | 'Levend verlies' bij verstoorde familiebanden en verloren vriendschappen | 'Stapelverlies'; als verschillende verliezen zich opstapelen


Voor wie?

Rouwbegeleiding bij verlies, gemis en onvervuld verlangen is zinvol als;


Jij:

 •  
 • Je eenzaam voelt in het rouwen en in een veilige setting alles er wilt laten zijn en 'op verhaal wilt komen'
 • Je wanhopig en/of uitgeput voelt en/of schrikt van gevoelens, gedachten of gedrag
 • Niet weet waar te beginnen of het gevoel hebt (door de complexiteit van de situatie) vastgelopen te zijn
 • Te weinig tijd en aandacht hebt of had en/of neemt of nam om te rouwen
 • Bewust 'verlaat' wilt 'rouwen' omdat je eerder / als kind besloot sterk te zijn en anderen niet tot last wilde zijn
 • Het gevoel hebt te weinig kennis te hebben over rouw en heling of vergeving
 • Wilt onderzoeken welke rouwtaken (rondom voorgaande verliezen) nog aandacht behoeven
 • Je (onzichtbare) verlies en/of onvervuld verlangen wel wilt maar nog niet (alleen) kunt of durft te omarmen
 • Het moeilijk vindt om over nare herinneringen aan degene die of aan dat wat je verloren bent te praten
 • Op een kruispunt staat in je leven en er niet aan ontkomt de onderste steen van je verdriet boven te halen
 • Een dam of muur om je gevoelens gebouwd hebt, je voelt dat het tijd wordt die af te breken en op zoek bent naar een veilige bedding waar(in) je verdriet mag stromen
 • Het gevoel hebt dat je partner, kinderen, ouders, vrienden, etc. teveel door jou(w rouw) belast worden
 • Jouw rouw verbergt voor je omgeving en je maskers af wilt zetten
 • Er niet op vertrouwt dat de heftige emoties waarmee rouwen gepaard gaat normale reacties zijn bij het ervaren van verlies
 • Het moeilijk vindt om aan je omgeving duidelijk te maken wat je behoeften zijn
 • Op wilt komen voor je grenzen indien je omgeving je, goedbedoeld, allerlei adviezen geeft
 • Het vanwege je geschiedenis / afkomst moeilijk vindt om over de donkere kant van het leven te praten
 • Niet weet hoe je met de nieuwe werkelijkheid / situatie om kunt gaan
 • Ondersteuning wilt in het bewaken van de balans tussen aandacht voor herstel en rouw om het verlies / gemis
 • Bezorgd bent dat je mooie herinneringen aan de verloren persoon, situatie en/of toekomstdroom vergeet
 • Opnieuw wilt leren genieten en/of betekenis in je leven wilt geven aan wat voor jou van waarde is
 • Negatieve gevoelens, lichamelijke klachten en/of sociale belemmeringen op den duur de overhand houden


Wat de begeleiding kan betekenen en opleveren

Je verdriet en andere pijn die met rouw te maken kan hebben, kan niemand van je wegnemen. Vanuit eigen ervaringen en professionaliteit weet José wat rouw betekent en op wat voor manieren je kunt rouwen en tegelijkertijd kunt werken aan herstel. Als rouwbegeleider is zij tijdelijk getuige van je proces. Als tijdelijke gids nodigt ze je uit om de impact van jouw verliesverhaal onder woorden te brengen. Je wordt op weg geholpen om te onderzoeken wat de persoon, of datgene wat je verloren bent of dat wat niet vervuld is voor jou had betekend en wat dit verlies met je heeft gedaan. Je bekijkt samen met José hoe je tot nu toe bent omgegaan met je verdriet en hoe je nú omgaat met de pijn van het gemis. Wat er nodig is om je draagkracht te versterken. Belangrijk is je emoties gedoseerd toe te leren laten. Hier wordt uitvoerig bij stilstaan en José zal je ondersteunen in het veruiterlijken van je gevoelens. Zo helpt ze je op weg om jouw belemmeringen te overwinnen om het verlies vanuit je hoofd in te laten dalen in je hart en te aanvaarden dat er rouw is. Tijdens het luisteren leert José je contact maken met je behoeften die gepaard gaan met je gevoelens. Vanuit het jou welkom helpen heten van alles wat er is en níet is, wordt je ondersteund in de overige rouwtaken waar je voor staat. Zo kun je 'op verhaal komen' en kun je onder begeleiding stilstaan bij hoe jij je toekomst voor ogen ziet. José helpt je te ontdekken waar je, ook met je pijn en gemis en/of onvervuld verlangen, al is het maar voor even, opnieuw van kunt genieten. Er wordt samen met je gezocht naar wegen om jouw dierbare herinneringen levendig te houden. Zo wordt je gesteund bij het verweven van je verlies met je leven en bij het opnieuw betekenis geven aan wat voor jou van waarde is.