Netwerkcoaching / begeleide intervisie

Om deskundigen en adviseurs in organisaties op te leiden, te begeleiden en aan intervisie te laten doen.


Te denken valt aan:

  • Interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen klachtenregeling


  • Afdelingsleiders
  • Teamleiders
  • Mentoren
  • Studieadviseurs
  • (Bedrijfs)artsen