Conflicthantering / conflictbemiddeling

Om volwassenen en kinderen conflicten al in een vroeg stadium zélf op een vreedzame manier op te laten lossen.
Als u wilt dat er géén 'winnaars' en 'verliezers' zijn, kosten wilt besparen en streeft naar autonomie.


Conflicten horen bij het leven. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken.
Conflicten kun je het best in een zo vroeg mogelijk stadium oplossen en natuurlijk het liefst op een geweldloze manier waarbij er geen 'winnaars' en 'verliezers' zijn.
Als conflicten in een vroeg stadium worden aangepakt zullen de problemen nog niet zo geëscaleerd zijn. Hierdoor zijn de mogelijkheden
om tot oplossingen te komen groter.
Conflicten blijken gelukkig verrassend vaak door de partijen zélf, op een effectieve manier, te kunnen worden opgelost.


Conflictbemiddeling en conflicten zelf leren oplossen met behulp van een stappenplan:


José Welten heeft ervaring met het werken met een stappenplan waarmee zij als bemiddelaar partijen kan helpen om conflicten zélf op een
vreedzame manier op te laten oplossen. Zij gebruikt dit stappenplan in bedrijven en organisaties bij bemiddeling tussen volwassenen onderling en binnen onderwijsinstellingen ook voor bemiddeling bij conflicten tussen kinderen en volwassenen en tussen kinderen onderling.

Het stappenplan kan ook zelfstandig door volwassenen en kinderen gebruikt worden.
Het zelfstandig, zonder bemiddelaar, op een vreedzame manier, oplossen van conflicten vraagt natuurlijk om een aantal vaardigheden.
Tijdens een workshop, les, training of studiedag kan José het stappenplan introduceren en de vaardigheden die hierbij nodig zijn bijbrengen. Het stappenplan en de vaardigheden kunnen door de deelnemers van workshops en trainingen ook gebruikt worden om als onpartijdige bemiddelaar
op te treden als partijen er onderling niet uitkomen.


Voordelen van het leren hanteren van conflicten volgens een stappenplan:


 • De sociale veiligheid en werk- of leerpret zullen bevorderd worden
 • De werk- en/of leerprestaties zullen verbeteren
 • Het welzijn van medewerkers of kinderen zal toenemen waardoor men zich minder ziek zal melden
 • Men zal kosten besparen wegens een daling van het ziekteverzuim en omdat kostbare mediationtrajecten slechts bij uitzondering nodig zullen zijn
 • Leidinggevenden, teamleiders en leerkrachten etc. kunnen als bemiddelaar neutraal blijven. Dit zal de emotionele last die men als leider soms draagt aanzienlijk verminderen
 • Betrokkenen zullen hun gedachten en gevoelens onder woorden brengen op een manier die anderen niet kwetst
 • De autonomie wordt bevorderd omdat men leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor gevoelens en problemen in plaats van anderen hiervoor verantwoordelijk te maken
 • Men ontwikkelt invoelingsvermogen en medeleven als men ziet hoe collega's of medeleerlingen of medestudenten elke dag weer worstelen met dezelfde problemen
 • Men zal ervaren dat gevoelens tijdelijk zijn en geaccepteerd worden
 • Het zelf iets kunnen oplossen geeft mensen zelfvertrouwen en maakt hen assertief
 • Men zal leren dat iedereen boos, gefrustreerd, bedroefd of in de war kan zijn als behoeften of belangen niet bevredigd worden


Een cultuurverandering:


Indien u een cultuurverandering op het gebied van conflicten wenst dient u 'het volgens een stappenplan oplossen van conflicten' niet te zien als één van de vele extra aandachtsgebieden binnen de school, het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt. Het werkt het beste als het onderdeel uitmaakt van 'het leven van alledag'. Het gaat er dus om dat iedereen die bij de organisatie betrokken is meegroeit met de cultuurverandering die door de leiding in gang kan worden gezet en gedragen dient te worden.