De praktijk van José Welten

Voor groeiprocessen, 'rouwarbeid', professionele communicatie, sociale veiligheid en een LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon


Aanpak van José

José helpt mensen op weg bij het overwinnen van belemmeringen om 'maskers af te zetten' en in verbinding te komen met hun levensverhaal. Op deze manier brengt ze mensen in contact met hun bron. Ze stimuleert haar cliënten authentieke keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke (-en professionele) taken en ontwikkeling.

Vraaggericht sluit ze aan bij de ervaringen, gevoelens en ontwikkelbehoeften van haar cliënten. Daarbij houdt ze rekening met de lichamelijke en geestelijke belastbaarheid en culturele achtergrond van de mensen met wie ze werkt. Indien er sprake is van verlies en rouw ondersteunt José mensen die haar raadplegen bij 'rouwtaken', die ertoe leiden dat verlies verweven wordt in het dagelijks leven en opnieuw betekenis gegeven kan worden aan dŠtgene wat voor de rouwenden van waarde is.
José werkt ook lichaamsgericht. Via werken vanuit 'stilte' gaat ze in op ervaren lichamelijke gewaarwordingen en lichaamstaal (houding, ademhaling, spierspanning).
Op een speelse manier maakt ze gebruik van theoretische concepten, technieken, quotes, muziek en gedichten en beelden. Ze laat cliŽnten ook op zoek gaan naar de diepere betekenis en, de kracht en transformatorische werking van een persoonlijk symbool.

Als adviseur sociale veiligheid sluit José aan bij de (gewenste ontwikkeling van) visie, beleid en kernwaarden van organisaties.

In de functie van vertrouwenspersoon werkt ze oplossingsgericht en stimuleert ze 'partijen' op te komen voor hun rechten en het nakomen van plichten. Daarbij benut ze de opgedane kennis van conflictbemiddeling en vaardigheden om 'partijen', vanuit een onpartijdige opstelling, bij elkaar te brengen.