De praktijk van José Welten

Voor groeiprocessen, 'rouwarbeid', professionele communicatie, sociale veiligheid en een LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon


Samenwerking met acteurs:

Tijdens workshops, trainingen en studiedagen voor personeel van organisaties werkt José regelmatig samen met gespecialiseerde acteurs. Eén van hen heeft ruime managementervaring en een eigen mobiliteitbedrijf. Een andere acteur is gespecialiseerd in het spelen van conflicten en het zich inleven in rollen als slachtoffer of dader van agressie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie. Een derde acteur met wie ze samenwerkt is specialist in het verbaal en non-verbaal tot uiting brengen van gedachten, gevoelens en gedragingen van kleine kinderen, pubers en jongeren.