De praktijk van José Welten

Voor groeiprocessen, 'rouwarbeid', professionele communicatie, sociale veiligheid en een LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon


Stromingen en achtergrond van waaruit José werkt

José verbindt inzichten en vaardigheden uit diverse stromingen. Door krachtige en heldere communicatieve en (therapeutische) concepten en technieken als Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, Systemisch Werken en Provocatieve Coaching en Therapie met elkaar te combineren krijgen deze de diepgang die nodig is om een individu, groep of organisatie van binnen uit te laten groeien en veranderen. Daarbij worden indien nodig kennis en inzichten rondom rouwprocessen toegepast, zodat er ook aandacht is voor een verlies- en herstelgerichte aanpak in het kader van de context waarin mensen leven.

Vanuit haar jarenlange achtergrond als oefentherapeut Mensendieck is zij ook goed in staat, om als onderdeel van een training of coaching -of begeleidingstraject, lichaamsgericht te werken. Zij is gewend het lichaam (houding, ademhaling, spierspanning) als ingang te gebruiken om mensen bewust te maken van hun gevoelens en de link te laten leggen tussen lichaam en geest.

Met principes van Mindfullness maakt José cliŽnten bewust van automatische gedachtepatronen en de kracht van de mogelijkheid om aandacht te focussen en los te komen van vastgeroeste denkpatronen. Om 'in het moment' 'onder ogen te zien', met een open houding oordelen los te laten en 'vriendelijk gewaar te zijn' en te accepteren wat er is. Om te ZIJN in plaats van te doen. Om even niets te hoeven bereiken en te ervaren dat alles wat nodig is, in het hier en nu aanwezig is.