De praktijk van José Welten

Voor groeiprocessen, 'rouwarbeid', professionele communicatie, sociale veiligheid en een LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon


Hoe José kwaliteit waarborgt:

José gaat ervan uit dat groeien nooit ophoudt. Wat zij erg belangrijk vindt is dat 'mensen die met mensen werken' zich zowel op persoonlijk als professioneel gebied blijven ontwikkelen. José houdt van haar werk en voelt zich hierdoor voortdurend uitgenodigd tot innerlijke groei en zelfreflectie. Vanaf haar 21e werkt ze als zelfstandig ondernemer. Ze heeft hierdoor de ruimte om zich in alle vrijheid, op háár manier, te blijven ontwikkelen. Door middel van het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen, workshops (in het kader van ethiek) reflecteert zij op wat ze als mens en op professioneel gebied doet. Invloeden en inzichten die José opdoet tijdens haar eigen ontwikkelproces worden 'verwerkt' in de door haar aangeboden activiteiten.


Hoe José omgaat met persoonsgegevens en overige privacygevoelige informatie:

José neemt privacy heel serieus en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Volgens de nieuwe privacywet zijn o.a. openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. Daarnaast het hebben van een gerechtvaardigd doel voor het opslaan van privacygevoelige informatie. Dergelijke informatie mag niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Samengevat komen de eisen die de AVG aan de praktijk stelt neer op;

  • Transparantie over welke gegevens met welke doeleinden gebruikt worden
  • Het hebben van een gerechtvaardigd doel voor het opslaan van persoonlijke gegevens en overige privacygevoelige informatie
  • Uiterste zorgvuldigheid op het gebied van (toestemming om) gegevens (te) delen en een verbod op delen van gegevens met andere partijen voor commerciŽle doeleinden
  • Medewerking verlenen aan het recht van cliŽnten/betrokkenen om in te zien hoe data worden gebruikt en aan het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd
  • Rekening houdend met andere verplichtingen die door de overheid worden gesteld, medewerking verlenen aan het uitvoeren van het recht op vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
  • Goed beschermen van persoonlijke gegevens en betrokkenen en de Autoriteit persoonsgegevens inlichten in het geval er sprake is van een data lek die risico met zich meedraagt, zoals gehackte bestanden, E-mail met privacygevoelige informatie die naar een verkeerde persoon verzonden is, of het verliezen of gestolen worden van een USB-stick
  • Passende maatregelen nemen, zoals bestanden waarin privacygevoelige informatie voorkomt versleuteld versturen en data niet langer dan nodig online bewaren


Aanvullende informatie over hoe de privacy gewaarborgd wordt:'Omgang en bescherming persoonsgegevens' (PDF)Vragen of klachten over werkwijze of omgang met privacygevoelige informatie

Zijn er vragen of klachten over de werkwijze van José en/of hoe Praktijk José Welten omgaat met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie, neem dan contact met José op. We kijken dan allereerst of we er samen uit kunnen komen.


Ethische code en klachtenprocedure:

José Welten heeft schriftelijk verklaard zich te houden aan en te werken volgens de uitgangspunten en richtlijnen behorend bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen TA/NLP te Utrecht. Hiermee heeft zij zich tevens verbonden aan de bijbehorende klachtenprocedure.