De praktijk van José Welten

Voor groeiprocessen, 'rouwarbeid', professionele communicatie, sociale veiligheid en een LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon


Opdrachtgevers:

José werkt met cliënten die zich persoonlijk of via werkgevers, medici, paramedici of studieadviseurs bij haar aanmelden.

Opdrachtgevers en verwijzers voor (individuele) begeleidingstrajecten, 'projecten' en trainingen en werk als externe vertrouwenspersoon
in de profit en non-profit sector waren/zijn:


 • Delta Lloyd
 • Nationale-Nederlanden
 • Be Frank
 • Gemeente Amsterdam
 • Provincie Noord-Holland
 • AMSTELWIJS, stichting voor openbaar primair onderwijs Amstelveen
 • OOa/dA, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
 • Afasiecentrum Amsterdam
 • KinderRijk, kinderopvang voor 0 t/m 12 jaar
 • Grief.Academy, Annemiek Dogan
 • Freya, Dé vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
 • Kinderloosleven.nl
 • IVF-artsen van het IVF-centrum van het Vumc
 • SKOK De Kwakel, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel
 • ICBO-Uithoorn, Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn
 • ABN/AMRO
 • Afvalservice West, Amsterdam West
 • BNN-VARA
 • De Bascule
 • Oy Communications
 • Desk4U ICT Dienstverlening
 • Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
 • NFTA, Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam
 • GVB Amsterdam
 • Guidion
 • AHK, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Stichting ORION, schoolbestuur voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam
 • De VPRO
 • Heineken
 • Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos
 • Doras, sector Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam-Noord
 • RPCP-Kennemerland
 • Stichting DOCK
 • Studieadviseurs van de faculteit der Geneeskunde van het VUmc
 • Ter Hofstede Coaching & Advies
 • Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam, afdeling onderwijs
 • Hogeschool IPABO
 • AMOS; Amsterdamse Oecomenische Scholengemeenschap
 • OZK Zaandam
 • APS Project Preventie Seksuele Intimidatie
 • Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord
 • Vele openbare scholen en scholen voor bijzonder onderwijs in de regio Noord Holland
 • Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Holland
 • Het Advies en Begeleidings Centrum Amsterdam
 • GGD Hollands Noorden
 • De Eigen Kracht Centrale
 • WNK Bedrijven Alkmaar; Werkhervatting Noord-Kennemerland
 • Stichting To-Mpower