De praktijk van José Welten

Voor groei- en veranderprocessen, professionele communicatie en sociale veiligheid


Opdrachtgevers:

José werkt met cliënten die zich persoonlijk of via werkgevers, medici, paramedici of studieadviseurs bij haar aanmelden.

Opdrachtgevers en verwijzers voor (individuele) begeleidingstrajecten, 'projecten' en trainingen en werk als externe vertrouwenspersoon
in de profit en non-profit sector waren/zijn:


 • Delta Lloyd
 • Gemeente Amsterdam
 • GVB Amsterdam
 • De VPRO
 • IVF-artsen van het IVF-centrum van het Vumc
 • Afasiecentrum Amsterdam
 • Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs
 • AMOS; Amsterdamse Oecomenische Scholengemeenschap
 • AMSTELWIJS, stichting voor openbaar primair onderwijs Amstelveen
 • SKOK De Kwakel, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel
 • ICBO-Uithoorn, Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn
 • ABN/AMRO
 • Be Frank
 • OoadA, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
 • Afvalservice West, Amsterdam West
 • BNN-VARA
 • De Bascule
 • Oy Communications
 • Desk4U ICT Dienstverlening
 • Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam
 • Guidion
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Stichting ORION, schoolbestuur voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam
 • Heineken
 • Doras, sector Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam-Noord
 • RPCP-Kennemerland
 • Stichting DOCK
 • Studieadviseurs van de faculteit der Geneeskunde van het VUmc
 • Ter Hofstede Coaching & Advies
 • Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam, afdeling onderwijs
 • Hogeschool IPABO
 • OZK Zaandam
 • APS Project Preventie Seksuele Intimidatie
 • Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON)
 • Vele openbare scholen en scholen voor bijzonder onderwijs in de regio Noord Holland
 • Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Holland
 • Het Advies en Begeleidings Centrum Amsterdam
 • GGD Hollands Noorden
 • De Eigen Kracht Centrale
 • WNK Bedrijven Alkmaar; Werkhervatting Noord-Kennemerland
 • Stichting To-Mpower