Sociale veiligheid

"Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen maar door deuren te openen (Urho Kekkonen)"


Aanbod:

In aansluiting op vragen die binnen een school, onderwijsinstelling, bedrijf of organisatie leven, geeft José Welten workshops, trainingen,
studiedagen en (beleids) advies op het gebied van sociale veiligheid. Tevens ontwikkelt en begeleidt zij projecten.


Doelgroepen:

 • Kinderen, ouders, directies, werkgroepen en teams van leerkrachten of overblijfkrachten van scholen.
 • Groepen contactpersonen klachtenregeling, teams van onderwijsbegeleidingsdiensten en personeel van instellingen voor naschoolse opvang.
 • Teams van andere organisaties en bedrijven, zowel in de profit als in de non-profitsector.


Maatwerk:

José zal een workshop, training, studiedag, project of begeleidingstraject, in samenspraak met de opdrachtgever, zó samenstellen dat een
optimaal resultaat binnen een vastgestelde en beperkte tijd gehaald wordt.

Indien u, bijvoorbeeld om de deskundigheid te bevorderen, een personeelslid of werkgroep door mij wilt laten coachen zal ik, in goed overleg
met u en uw werknemer / werkgroep, een plan maken hoe we aan de gewenste doelen van u en uw werknemer / werkgroep gaan werken.


 • Beleidsadvies

  Een overzicht van onderwerpen waarover en/of waarvoor informatie advies, begeleiding supervisie of ondersteuning gevraagd kan worden vindt u op de pagina "Beleidsadvies".
  Kernwoorden van de onderwerpen zijn: maatregelen om de veiligheid te vergroten, klachtenregeling, introductie en taken van contactpersonen klachtenregeling, projecten, gedragsregels ontwikkelen en levendig houden.


 • Projectontwikkeling- en begeleiding

  José ontwikkelt en begeleidt projecten en thema's rondom sociale veiligheid.
  Doel van deze projecten is een goede werk- en leersfeer creëren en de doelgroep met respect voor ieders eigenheid en grenzen met elkaar om leren gaan.
  Meer informatie en een overzicht van projecten vindt u op de pagina "Projectbegeleiding".


 • Trainingen en netwerkbijeenkomsten voor contactpersonen klachtenregeling

  José organiseert trainingen en netwerkbijeenkomsten voor groepen contactpersonen klachtenregeling.
  Tijdens deze bijeenkomsten leidt José de mensen op voor hun taken en worden actuele ontwikkelingen medegedeeld.
  Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt er op structurele wijze aan intervisie gedaan en is er gelegenheid om ervaringen en producten uit te wisselen.
  Op de pagina "Training vertrouwenspersonen" geeft José onder andere een uitgebreid overzicht van onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een training of netwerkbijeenkomst.


 • Pedagogisch klimaat op scholen

  José geeft scholen ondersteuning bij het ontwikkelen van een schooleigen visie op een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast bij het ontwikkelen en uitvoeren van, bij de school passende, projecten ter verbetering van dit klimaat.
  Meer informatie vindt u op de pagina "Pedagogisch klimaat scholen".