Projectontwikkeling- en begeleiding

Als u een goede sfeer, respect voor ieders eigenheid en grenzen, luisteren naar elkaar, uitpraten van conflicten en onderwerpen als
normen, waarden en regels belangrijk vindt.


Doel van projecten op het gebied van sociale veiligheid:

Het doel van de projecten en thema's rondom sociale veiligheid is een goede werk- en leersfeer creëren en de doelgroep op een prettige en
respectvolle manier met elkaar om leren gaan.
Hiermee wordt gewerkt aan preventie en bestrijding van ongewenst gedrag zoals, pesten, agressie, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie.


Maatwerk:

De projecten die José voor vorige opdrachtgevers heeft ontwikkeld of begeleid kunnen op maat worden aangepast voor andere belangstellenden.
José kan hierbij inspelen op (het niveau van) de doelgroep, de insteek waarvoor een project wordt gebruikt en de onderwijs- of werkvorm die men hanteert.


Presentatie van projecten:

José heeft diverse informatiemappen, plakboeken en (digitale) fotoseries gemaakt waarmee zij kan laten zien hoe er praktisch gewerkt kan worden.


Projecten die José (mee)ontwikkeld heeft:


  • Sociale veiligheid: "Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen maar door deuren te openen"
  • Normen en waarden: " Waar het veilig is moet het veilig blijven"
  • Luisteren naar elkaar
  • "Geef elkaar eens wat vaker een complimentje"
  • Rekening houden met anderen
  • Omgaan met conflicten: "Bij ruzies eerst zelf praten, vraag hulp als het nodig is"
  • Rouwverwerking bij kinderen