Trainingen en netwerkbijeenkomsten

Als u als interne contactpersoon of externe vertrouwenspersoon, zowel theoretisch als praktisch, goed beslagen ten ijs wilt overkomen


Desgewenst wordt tijdens trainingen en netwerkbijeenkomsten voor contactpersonen klachtenregeling gewerkt met een acteur om (gespreks)vaardigheden die nodig zijn voor het vertrouwenswerk te oefenen.

Ook kan een acteur worden ingeschakeld om presentatievaardigheden te oefenen die nodig zijn om zich te introduceren bij de betrokkenen
van de school / organisatie en om informatie te geven over het sociale veiligheidsbeleid.

Onderwerpen en thema's kunnen per keer in samenspraak met de deelnemers worden vastgelegd.


Aandachtspunten voor bijeenkomsten voor contactpersonen klachtenregeling:


 • De klachtenregeling: hoe, waarover, waar en bij wie kan geklaagd worden?
 • Taken van de interne contactpersonen, de externe vertrouwenspersonen en de klachtencommissie
 • Vormen van machtsmisbruik & ongewenst gedrag op school of binnen uw organisatie of bedrijf en de partijen en mechanismen die daarbij een rol spelen
 • Verkenning van veilige en onveilige situaties binnen de school of uw organisatie of bedrijf
 • Praktische tips over bereikbaarheid van de contactpersoon en introductie bij de betrokkenen van de school of uw organisatie of bedrijf
 • Welke vaardigheden en kwaliteiten ziet men reeds bij zichzelf en welke wil men nog ontwikkelen?
 • Voors en tegens van gedragsregels of een gedragscode en het maken van een stappenplan voor het opstellen en 'levendig' houden van gedragsregels of een gedragscode
 • Werken met praktijksituaties (aan de hand van casussen oefenen met basisgespreksvaardigheden voor het voeren van een vertrouwens / 'eerste opvanggesprek')
 • Omgaan met een klacht over een collega (loyaliteitsdilemma)
 • Omgaan met culturele verschillen
 • Stelling nemen; belemmeringen om signalen op te vangen en er vervolgens iets mee te doen
 • Rapporteren over werkzaamheden