Pedagogisch klimaat op scholen


José Welten geeft scholen ondersteuning bij het ontwikkelen van een schooleigen visie op een goed pedagogisch klimaat.

Daarnaast bij het ontwikkelen en uitvoeren van, bij de school passende, projecten ter verbetering van dit klimaat.