Professionele communicatie

Om een basis te leggen voor prettige en duurzame relaties en een goede en veilige (werk)sfeer, om misverstanden te voorkomen en
conflicten te hanteren.

In aansluiting op vragen van scholen, (onderwijs)instellingen, organisaties en bedrijven geeft José Welten trainingen, workshops en studiedagen
rondom gespreksvaardigheden, het oplossen van conflicten en het hanteren van angst, woede en weerstand in contact met anderen.


Gesprekstraining


Voorbeelden van workshops, trainingen en studiedagen:


'zorg voor communicatie...over de kunst van contact maken'

José interesseert zich al lang voor de manier waarop mensen tijdens gesprekken contact maken. Haar hart ligt bij de kunst en kunde waarmee
mensen zich weten te verbinden met anderen.

'Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen,
te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt voel ik dat
er contact is gelegd.'
(Virginia Satir)


'Zorg voor communicatie' (PDF)


De tweedaagse training is gericht op mensen die zich persoonlijk en/of professioneel willen verdiepen in hun communicatie met anderen.
Mensen die willen onderzoeken (wat er meer mogelijk is dan) wat ze nu doen en hoe ze het nu doen.
De training geeft de gelegenheid vaardigheden te leren om vanuit contact met jezelf waardevol en effectief contact te hebben met de
mensen om je heen.


'Gespreksvaardigheden'


 • Scholing in gespreksvaardigheden als: (open) vragen stellen, actief luisteren, samenvatten, uiten en benoemen van gevoelens
 • Hoe stelt men zich op tijdens het voeren van een professioneel gesprek: tegen welke valkuilen loopt men aan en hoe kan men
  deze vermijden?
 • Omgaan met angst en woede en weerstand
 • Oefenen met praktijksituaties die worden ingebracht door de deelnemers en worden nagespeeld door een acteur


'Gespreksvoering' voor vertrouwenscontactpersonen


 • Scholing in gesprekstechnieken en aandachtspunten voor toepassing hiervan tijdens een vertrouwens- of 'eerste-opvanggesprek' met kinderen en/of volwassen
 • Het overwinnen van belemmeringen bij kinderen en volwassenen om te praten
 • Het omgaan met gevoelens als verdriet, boosheid en angst
 • Het omgaan met geheimhouding
 • Het bevorderen van de autonomie
 • Oefenen met praktijksituaties die nagespeeld worden door een acteur