Beleidsadvies

Als u vindt dat kinderen en volwassenen recht hebben op een sociaal veilig leer- of werkklimaat

In aansluiting op vragen van scholen, (onderwijs)instellingen en organisaties en bedrijven geeft José Welten advies, begeleiding supervisie of ondersteuning op het gebied van thema's die te maken hebben met sociale veiligheid.


Onderwerpen die aan bod kunnen komen:


  • Maatregelen die een school, instelling, bedrijf of organisatie kan nemen om de sociale veiligheid te waarborgen of vergroten
  • Bekendheid geven aan de klachtenregeling die de school, het bedrijf of de instelling of organisatie hanteert of aan andere wegen die open staan om klachten te melden
  • Mogelijke manieren waarop interne contactpersonen klachtenregeling zich vertrouwd kunnen maken met de betrokkenen van de school en/of met werknemers van de instelling, organisatie of van het bedrijf en hoe men bekendheid kan geven aan taken en bereikbaarheid
  • Projecten, thema's en programma's rondom sociale veiligheid met als doelstelling: preventie en bestrijding van ongewenst gedrag
  • Het belang van en mogelijke werkwijzen voor het opstellen van gedragsregels die passen binnen de cultuur van de eigen school, instelling, organisatie of van het bedrijf
  • Ontwikkeling van een protocol 'gedragscode voor personeel'
  • Mogelijke werkwijzen met betrekking tot het 'levendig houden' van gedragsregels